KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR – J.A.KOMENSKÝ

KARMICKO-KABALISTICKÝ ROZBOR Z DATA NAROZENÍ A JMÉNA
JAN AMOS KOMENSKÝ
NAR. 28.3.1592

Tuto osobnost rozebrat jsem si dovolila jen díky dvacetileté praxi numerologie pocházející z kabaly a zdrojů tajných, mystických, které jsem
získala od starých léčitelů a mystiků. Jestli-že klienti po rozboru odchází konsternováni jak je možné, že znám takové detaily jejich životů a životů blízkých lidí, pak stejný systém musí sedět i na osobnost minulých století. Miluji objevování těch aspektů, které často dnes už o takových
velikánech nevíme (nebylo často ve zvyku je sdělovat, odhalovat )a proto jsem se rozhodla udělat více takových rozborů. Snad tím inspiruji i vás, či jiné numerology, kteří si budou moci takhle „hrát“.
zde přijde vložit obrázek MŘÍŽKOVÉ KABALY (prosím o posečkání, s novým programem se učím )
Kabalistická mřížka J.A.K.je velmi zajímavá. Vidíme velmi podporující roviny a diagonály. Silá je zde bystrost, soudnost, rozvaha, soustředění,
zvládání každodennosti zejména rozumovým způsobem, schpnost sebereflexe a nalezení vnitřního klidu, hledání pravdy a doslova boj o své místo ve
světě. Dále vidíme silnou vůli, sebejistotu, schopnost postarat se o sebe a stát si za svým. Rozhodně uměl odmítnout to, co pro něj bylo nevýhodné.

K tomu všemu se přidává ralizace věcí do konce – tedy důslednost, léčitelské schopnosti – skrze prožití vlastní bolesti, flexibilita, rozšířené
vnímání a vnímání souvislostí.

Kromě základních rovin, sloupců, diagonál, trojúhelníků a trigramů existují i specifické- speciální obrazce. Celkem jich je 48. Zde jeden takový
vidíme. Tito lidé mají dvě možnosti – v praxi vídám spíš bohužel negativní volbu. Je snazší. Volbu mají tito lidé v prožívání vděku a pokory,
víry v nekonečné možnosti, a v převzetí osobní a vědomé odpovědnosti za svůj osud a život. Častější volba je spíše ve smyslu utrpení, zacyklení
v roli oběti, pocit nespravedlivého osudu, pocit dušení, zkoušky a nemoci. (postižení, systémové nemoci atd.)

Součástí tohoto obrazce-rozboru je dar možností – tedy jakýchsi pobídek od osudu, které J.A.K.dostával a mohl hojně využívat. Také měl zápal
pro věc a disciplínu a potřebu vyššího vývoje.

Zatím jsme jen na začátku osobnostního a karmicko-osudového rozboru této velké osobnosti. Nelze přehlédnout brzké úmrtí (přítomnost smrti v obrazci).
Tato smrt se může projevit nejen vlastním brzkým úmrtím (nemoci, nehody ), ale také ztrátou rodičů (většinou rakoviny a jiné smrtelné nemoci ) či
ztrátami jiných blízkých (děti, přátelé, spolužáci…).
Velmi zajímavý je aspekt vlastní práce se smrtí, kterou ovšem u konktrétního klienta ještě vyhledávám v astrologii a dalších zdrojích. Až poté,
co se tento aspekt potvrdí vedu klienta tímto směrem. Zjednodušeně dojdeme buď k faktu, že má pracovat s umírajícími – domovy, LDN, hospicy –
a nebo je rozeným médiem mezi živými a mrtvými. V případě J.A.K se tímto směrem nebudeme ubírat, šlo by o tzv.rozšířený rozbor a pro čtenáře
by mohl být nudný, ba zdlouhavý.

Čemu mohl Komenský čelit byl sklon k závislostem, hyperaktivitě, bohužel i jistá slepá důvěra v nějaké myšlenky. Nelze přehlédnout osobní, či
duchovní neodpovědnost. Budete-li mi nyní oponovat, že to byl velmi odpovědný člověk, tak bych ráda upozornila na fakt, že psaní knih a v nich
obsažené moudro nikterak nedokládá, že si i v praktickém životě věděl s těmito tématy vždy rady. Všichni víme jak máme žít, známe duchovní moudra
a rady, ale jak s nimi nakládáme ve svých životech je často zcela odlišné. Nežili jsme s Komenským a vycházet můžeme zase jen ze subjektivních
komentářů k jeho životu. Na druhou stranu je možné, že svým životem došel ke zpracování tohoto tématu a opravdu žil plně zodpovědným způsobem.
Proto se rodíme ,proto nám v datumu čísla chybí i přebývají. Veškeré hypofunkce a hyperfunkce v podstatě vyžadují zpracování daných sklonů a
tendencí.

Nejsem nikterak seznámena s touto impozantní osobností naší historie, určitě ne co se zdraví týče. Numerologie, ale mluví o postižení, nemocech,
ochablosti, pomalosti a okovech. U klientů jsem často zaznamenala buď tělesné postižení (i od narození), ale i autoimunitní nemoci,
nebo nemoci vleklé, což spadá do oblasti – ochablosti.
Co je velmi zajímavé je sklon k duševním poruchám (opět často potvrzeno od klientů v běžné praxi), narušená rovina sexuality hned na dvou místech
mřížky a materiální ztráty.

Čísla mřížky:
Nyní se zaměřím pouze na obsažená a chybějící a přebývající čísla v mřížce. Nebudu zbytečně rozepisovat která čísla co znamenají, spíše bych
ráda souvisle popsala osonost a tendence ovlivňující její život.
Pokud vás toto téma zaujalo, máte možnost navštěvovat moji duchovní školu v níž své žáky postupně učím vše co umím ,což obnáší i kabalistickou
a karmickou numerologii.

čísla vypráví o osobnosti, která měla zažívat těžké, velmi těžké věci, jež měly osobu transformovat a probudit v ní velmi hloubavého a psychologicky
zaměřeného člověka. s těmito čísly se rodí psychologové, filozofové, terapeuté, lékaři a další silné osobnosti. Přehlédnout se nedá – opět – chybění
odpovědnosti a značné problémy ve vztazích a zátěž z rodu – rodiny. Komenský byl také, svým způsobem, perfekcionista. Měl rád kontrolu nad vším
a pokud se mu ji nedařilo udržet – díky vnějším vlivům – byl nerudný, nervozní, až výbušný, či se uzavřel do sebe. Permanentní psychické-až
neurotické napětí nelze přehlédnout. Zdál-li se ostatním jako hnidopich nevíme, ale mohlo to tak být. Jeho potřeba kontroly jej k takovému
chování rozhodně poňoukala 🙂 Na druhou stranu mu chyběla zemitost – minimálně v jedné oblasti života měl neskutečný binec (třeba v uklízení) a
co do chování, to byl věčný snílek, upadající do stereotypu a bohužel netolerantnosti (k tomu co nezapadlo do jeho systému a kontroly).
Myslím, že jednu svou stránku úplně na odiv nedával a tou byla extrémní přecitlivělost. Takové věci se tehdy neventilovaly tak, jak jsme dnes zvyklí.
Často dělal věci těžší než jsou, identifikoval se s vlastní rolí a přinesl si vinu z minulých životů.
Datum narození jako takové:
I datum samo o sobě vypráví o člověku a jeho životě. Při pohledu na datum Komenského vidíme, že jeho zásadním tématem života byla -sexualita a
láska k druhým lidem, přičemž mu tato témata měly pomoct vyřešit dramatické události a dotyky osudu. Jeho život měl být bojem následovaným výhrou,
ovšem s velmi důležitou douškou : osud si nekoupíš, zbav se zátěže osobní historií z minulých životů….
Zde přijde vložit obrázek JMENNÉ KABALY

Co se jména J.A.K. týče dozvídáme se další informace. Vidíme osobnost orientovanou rozumově, avšak se značnou schopností flexibility v rámci
dění. Byl osobností silnou, se sklonem k prosazení svého ega. Filozofie byla jedním z hlavních darů (nikoliv vyšší duchovno jak se někteří domnívají.)
Byl tvrdohlavý a rozhodně šel vždy za svým cílem – a já věřím, že ať už si vzal do hlavy co chtěl, to dostal. V tomto ohledu má obrazec dokonalý.
V první třetině života byla v jeho životě nutná píle a výdrž, mnohem víc než druzí viděl- vnímal nečestnost, čelil nebezpečným protivníkům a měl
nedostatek ( i ve zdraví )
V druhé třetině života začaly působit jiné síly a Komenský začal mít (subjektivně) pocit, že se věci dost nehýbou. Rozhodně zažíval výkyvy – jednou
nahoře a jednou dole – jako na houpačce. Což mohlo být značně nepříjemné.
Třetí rovina života přinesla zmatky, vznětlivost a neustálé „čekání“. čekání na něco, nebo někoho. To už se z čísel nedozvíme.
Každopádně je v karmoskopu odkaz i na stále přítomnou neurozu-či neurotické napětí.
Nesmíme opomenout ještě zásadní vliv – součet příjmení. Zde udělám vyjímku a „prozradím“ význam jednoho z čísel. A tím je č.32 Je historicky velmi
zajímavé. Objevilo se i u takové osobnosti v karmaskopu jako je Adolf Hitler. A zde můžeme porovnat dvě osobnosti, které se čísla-jeho síly
velmi odlišně ujaly. JDe o extrémní dar – schopnost -jednat s lidmi, ovlivnit jejich názor, jejich postoje a vnímání. Toto číslo mají často
právníci, politici, pojišťováci, lidé z reklamy, rádia, televize, psychologové, hypnotizéři atd.atd. č 32 nese určitý kód, kód v hlase ovlivňující
posluchače – a dávající značnou převahu řečníkovi. Hitler bohužel svůj dar značně zneužil. Další aspekt, který toto číslo nese, je také nepříjemný :
„první vyhrání z kapsy vyhání“. S tímto vlivem musí taková osobnost počítat.

Ještě hodně věcí by se dalo ve jméně i datu narození najít, ale článek by tím dostal rozměr spíše seminární práce 🙂 Jak jsem výše psala,
pokud vás fascinuje co vše se v číslech skrývá, můžete se to u mě naučit 🙂 Kromě školy vedu i semináře karmicko-kabalistické numerologie jak jmenné,
tak i z data narození – pro začátečníky. I s takovými znalostmi můžete prorazit v numerologii velmi daleko a hluboko 🙂

Děkuji vám za pozornost a přeji krásné dny.

Použití textu jen s uvedením zdroje, děkuji že jste čestní.

Říjen 11th, 2016 by