PŘÍČINY NEMOCÍ DLE DUCHŮ

PŘÍČINY NEMOCI DLE DUCHŮ

CUKROVKA
2.typ (tzv. cukrovka dospělých)
Dle rozhovoru s duchy je příčinou cukrovky chybění entuziazmu z naší pozemské existence. Máme strach ze životní síly, z jejího projevení a z toho, že bychom život měli i my plně projevit.
Ve své podstatě jde o egocentrizmus…
Nutné, jako prevence, je NADŠENÍ co přinese den, co přinese život. Těšení se a zvědavost, kterou dokáží projevovat „jen“ děti.

To mě přivedlo na dotaz, co způsobuje cukrovku, se kterou se děti rodí (1.typ), nebo která se u nich projeví v dětství.
Jako první mi duchové vysvětlili, že může jít jak o jejich vlastní prožitek (z min.životů), tak o vliv nevyřešených témat rodičů !
Jde o téma odmítnutí, či popření andělů……..neuznání jejich existence, jejich vlivu na náš život, jejich ochoty nás podporovat. Tyto bytosti musí skutečně odstoupit a my jsme ponecháni -nebo naše děti – svojí volbě, zvládat to „sami“. Nemoc však přichází i právě proto, aby nás přes nemoc dětí navedla na víru v anděly, v jejich vyhledání… (totéž si může nést jako lekci dítě z minulé inkarnace )

Dále může být příčinou kupčení s duchovnem ve smyslu triků, podvodů a znevážení !
nebo naopak :
Pocit, že jsme tak vyjímeční (nadlidi), že vše necháme na andělech, neboť my nic nemusíme, to oni se musí postarat….

CELIAKIE

Potlačování přirozenosti a to jak například sexuálních potřeb, tak i své vlastní osobnostní originality, tělesných odlišností, chování atd.

Také když se člověk snaží nepustit něco ven – aby to nebylo vidět ! Zadržuje to.

Potlačování své síly – emocí, náboje, moci, projevení se – styl : buď hodná holčička a neprojevuj se tak hlasitě! Uklidni se!

Potlačování dětskosti, hravosti a spontánnosti (blok 2.čakra tj.střeva)

CROHNOVA CHOROBA
Neochota sestoupit na Zem (vliv již z prenatálního období)
Odmítání života ( srovnej blok 1.čakry)
Pocity prázdnoty – deprese = tlusté střevo
Přesvědčení, že nás svět odmítá = ve skutečnosti jsme to my,kdo odmítá svět.
Odmítání odpovědnosti.
Hlavou proti zdi (don Quijote)

Září 2nd, 2016 by